Služby

Provádíme vodohospodářské stavby, realizace vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. Stavby inženýrských sítí a pronájmy stavební techniky.

Nabízíme

  •  terénní úpravy jako je planýrování, trhání kořenů, skrývka zeminy, úpravy zahrad, pozemků, rovnání a svahování
  •  demolice drobných staveb - demolice staveb, demolice kamenných zdí, nakládka a odvoz demoliční sutě
  • realizace domovních čistíren odpadních vod - ČOV
  • realizujeme domovní jímky a septiky - plastové nosné, nenosné i betonové.
  • realizujeme domovní žumpy - plastové nosné, nenosné i betonové.
  • realizaci bazénu - zemní práce, odvoz materiálu
  • kompletní realizaci kanalizace pro rodinné domy a chalupy